Welke werkzaamheden heb ik als omgevingsmanager?

Goed omgevingsmanagement is een belangrijke factor voor het succesvol laten verlopen van een project. Hoewel steeds meer organisaties dit lijken te begrijpen, vragen veel mensen zich nog steeds af welke werkzaamheden een omgevingsmanager heeft. Daarom licht ik in dit artikel mijn werkzaamheden als omgevingsmanager toe.

Wat is een omgevingsmanager?

Voorheen was omgevingsmanagement een deeltaak van een projectleider of technisch manager. Echter is omgevingsmanagement zo’n belangrijk en groot onderdeel van een project geworden, dat steeds meer opdrachtgevers ervoor kiezen om een omgevingsmanager in te schakelen.

Een omgevingsmanager is gedurende het project verantwoordelijk voor de communicatie tussen het projectteam en de mensen in de omgeving waarin het project plaatsvindt. Deze mensen worden ook wel belanghebbenden of stakeholders genoemd. Als omgevingsmanager behartig je gedurende het hele project de belangen van alle stakeholders en zorg je ervoor dat een project zo soepel mogelijk verloopt.

Waarom is omgevingsmanagement zo belangrijk?

Een project kan doorgaans erg ingrijpend zijn, vooral voor de omgeving waarin het project plaatsvindt. Het is dan ook niet alleen belangrijk dat een project binnen de bouwhekken goed verloopt, maar ook dat de omgeving op de hoogte is van de werkzaamheden, betrokken wordt en zoveel als mogelijk de neuzen van alle betrokken partijen en stakeholders dezelfde kant op staan. Bouwen gaat helaas nooit helemaal zonder hinder, maar als je in gesprek blijft en de stakeholders en betrokken partijen weten wat zij kunnen verwachten dan neemt dat veel onrust weg.

Welke werkzaamheden heb ik als omgevingsmanager?

De voornaamste taak van mij als omgevingsmanager is dat ik zoveel als mogelijk rekening houd met de standpunten en belangen van alle betrokken partijen, zowel intern als extern. Door dit te doen, zorg ik ervoor dat het project soepel en zonder te veel weerstand verloopt.  Door veel te lobbyen, transparant te zijn in de communicatie en passende oplossingen te bedenken, zorg ik ervoor dat een project zo goed mogelijk verloopt.

Als omgevingsmanager lever ik altijd maatwerk

Elk project is anders, waardoor elk project weer om een andere aanpak met bijbehorende taken vraagt. Mijn werkzaamheden als omgevingsmanager kunnen dan ook erg uiteenlopen: van verkeersmanagement tot het aansturen van een team tot aan het fungeren als aanspreekpunt voor alle belanghebbenden. 

Niet alleen elk project is anders, maar per project zijn er ook weer andere betrokken partijen. Ook hierom is omgevingsmanagement altijd maatwerk. Ik bekijk per project, en zelfs per projectfase, wat er qua omgevingsmanagement nodig is om een project succesvol te laten verlopen en pas hierop mijn aanpak aan. Zodoende kan ik als strategisch omgevingsmanager, maar ook als operationeel omgevingsmanager voor jouw organisatie aan de slag gaan. 

Spin in het web die de stakeholders vormen

Tijdens mijn werkzaamheden als omgevingsmanager stel ik mijzelf vooral op als verbinder en spin in het web dat de stakeholders vormen. Ik ga eerst na wat de eisen en wensen van de opdrachtgever zijn om vervolgens de dialoog aan te gaan met de buitenwereld, de externe stakeholders. Wanneer ik van beide partijen de wensen weet, kan ik samen met de opdrachtgever en het projectteam kijken in hoeverre er rekening kan worden gehouden met de standpunten en belangen van de omgeving. 

Ik laat alle belanghebbenden zich gehoord en betrokken voelen

Tegenwoordig zijn mensen mondiger dan ooit en we blijven ons participeren, dus het is niet altijd even eenvoudig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daarom is één van de belangrijkste werkzaamheden als omgevingsmanager dat je ervoor zorgt dat alle belanghebbenden zich gehoord én betrokken voelen. Ik zorg hiervoor door naar iedere partij te luisteren, mij in hen in te leven en hun belangen af te wegen met de opdrachtgever en het projectteam. Ik zie ze hierbij niet perse als klant, opdrachtgever of burger maar als mens. Dit vraagt om een empatisch vermogen en de creativiteit om per situatie een passende oplossing te bedenken. Door op deze manier te werk te gaan, is het mij tot nu toe altijd gelukt om een project succesvol te laten verlopen. 

De belangrijkste werkzaamheden van een omgevingsmanager

De rode draad door mijn werkzaamheden als omgevingsmanager is toch wel verbinden en ontzorgen. Daarnaast dien je ook goed te kunnen plannen en organiseren, want de belanghebbenden en stakeholders moeten wel tijdig worden betrokken en geïnformeerd over wat komen gaat. Tijdens mijn werkzaamheden als omgevingsmanager houd ik goed voor ogen wat het uiteindelijk resultaat dient te zijn. Rondom een project kunnen er namelijk allerlei zaken spelen, die de voortgang en het succes van een project kunnen beïnvloeden. Door mij in te huren als omgevingsmanager, ontzorg ik jou hier volledig in. Ik neem al deze randzaken voor mijn rekening en houd hierbij het doel van het project voor ogen. Hierdoor zorg ik ervoor dat het omgevingsmanagement van het project soepel blijft verlopen. Uiteraard zorg ik er ook voor dat alle belanghebbenden uiteindelijk tevreden zullen zijn met het eindresultaat.

Omgevingsmanager nodig? Neem contact met mij op!

Wil je gebruikmaken van mijn werkzaamheden als omgevingsmanager?
Neem dan gerust contact met mij op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken.

Gerelateerde artikelen

Omgevingsmanagement

Wat is een omgevingsanalyse en waarom is het belangrijk?