Supvice

Omgevingsmanagement en stakeholdermanagement

Bij ruimtelijke projecten speelt de omgeving een belangrijke rol van het slagen ervan. Denk hierbij niet alleen aan het goed uitvoeren van de opdracht van de opdrachtgever, maar ook aan het tevreden houden van alle belanghebbenden. Omgevingsmanagement én stakeholdermanagement zijn dan ook onmisbaar om projecten goed uit te kunnen voeren en om zo goed mogelijke resultaten te kunnen behalen. Als ervaren omgevingsmanager en stakeholdermanager neem ik je graag het complete omgevingsmanagement rondom jouw projecten uit handen.

Voor zowel omgevingsmanagement én stakeholdermanagement kun je op mij rekenen

Ontzorgen en organiseren is bij alle werkzaamheden die ik uitvoer de rode draad. Daarom kun je niet alleen mijn hulp inschakelen omtrent omgevingsmanagement, maar ook omtrent stakeholdermanagement. Wat er rondom het project speelt maakt het hele proces vaak nog veel complexer, want je hebt vaak te maken met tegenstrijdige belangen en invloeden. Hierdoor ben je als omgevingsmanager doorgaans niet alleen bezig met omgevingsmanagement, maar ook met stakeholdermanagement. Om te voorkomen dat een project vertraging oploopt en/of het vastgestelde budget wordt overschreden, moet je er namelijk voor zorgen dat alle belanghebbenden achter het project staan. Om dat te kunnen bereiken, is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met zowel de verwachtingen van de opdrachtgever als die van de stakeholders. Het is ook belangrijk dat stakeholders nauw worden betrokken bij een project en alle neuzen dezelfde kant op staan. Alleen als dat gebeurt, kunnen de beste resultaten worden behaald.

De omgeving bepaalt het succes van een project

Een project is vaak best ingrijpend, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Dit is niet alleen intern het geval, maar zeker ook extern. Het gaat bij projecten dan ook niet alleen om wat er binnen de bouwhekken gebeurt, integendeel: wat zich daarbuiten afspeelt, is tegenwoordig net zo belangrijk. Alle betrokkenen bij een project zijn bepalend voor het succes ervan. Ook omtrent stakeholdermanagement kun je rekenen op mijn jarenlange kennis en ervaring die ik in deze rol heb opgedaan.

Wat doe ik precies als stakeholdermanager?

De definitie van stakeholdermanagement is het in goede banen leiden van de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden bij een project of een organisatie. Voorbeelden van stakeholders zijn: medewerkers, aandeelhouders, belangengroepen, bewoners, de overheid en klanten. Als stakeholdermanager zorg ik ervoor dat alle belanghebbenden zich gehoord en betrokken voelen. Ik bekijk het project van alle kanten, met verschillende brillen op en kijk daarbij vooral naar de mens. Door dit te doen, kom ik op de best mogelijke oplossing voor alle betrokken partijen. Daarnaast zorg ik ervoor dat alle stakeholders op de hoogte worden gehouden van de actuele ontwikkelingen. Door mij in te zetten voor de omgevingsmanagement en stakeholdermanagement rondom jouw projecten, zal ik je op deze twee gebieden dus volledig ontzorgen. Hierdoor houd je zelf meer tijd en ruimte over om je te focussen op de andere belangrijke zaken die bij een project komen kijken.

Analyse, advies en proces:
belangrijke onderdelen van omgevingsmanagement

Het maken van een analyse en van daaruit een advies opstellen en een proces begeleiden, is een belangrijk onderdeel van omgevingsmanagement. Wanneer dit al is gebeurd, kun je mij inschakelen als operationeel omgevingsmanager. Zijn deze onderdelen nog niet gedaan? Dan kun je mij als strategisch omgevingsmanager ook deze drie onderdelen laten uitvoeren. Het is zelfs mogelijk om mij alleen een analyse uit te laten voeren of alleen een advies te laten geven of om mij zelfs alleen processen te laten optimaliseren. Je bent dus helemaal vrij in hoe breed je mij als omgevingsmanager inzet.

Analyses

Om te weten te komen of het project reeds gedragen wordt of er veel bezwaren zijn vanuit stakeholders en dergelijke, kan ik de omgeving analyseren met een stakeholderanalyse of omgevingsscan. In het voortraject kan ik een quickscan uitvoeren. Door een quickscan te doen, kan ik onderzoeken of een project in de orderportefeuille past en analyseren of er veel omgevingsrisico’s zijn.

Advies

Aan de hand van de gedane analyses, kan ik zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer adviseren tijdens de tender, de opstartfase en de uitvoeringsfase van een project. Zodoende kan ik advies gegeven omtrent de eisen, risico’s en de invloed of belangen van stakeholders bij het project. Daarnaast kan ik ook op projecten een projectmedewerker begeleiden en adviseren op het gebied van omgevingsmanagement en vergunningen.

Voortgang van processen

Doorgaans is inhoudelijke kennis veelal in de organisatie of het projectteam aanwezig, maar processen kunnen stagneren doordat er wordt vastgehouden aan bestaande kaders. Dit vormt een risico voor de voortgang van het project. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van dergelijke processen.

Denk hierbij onder andere aan het in beeld brengen en uitwerken van complexe raakvlakken binnen een project en de vertegenwoordiging van projectorganisaties. Daarnaast kun je hierbij ook denken aan het afstemmen met overheidsinstanties over o.a. wet-/ en regelgeving (vergunningen, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, bouw- en woningtoezicht etcetera) en het begeleiden van het oplevering-/ en overdrachtsproces.

Meer weten?

Neem contact met mij op!

Voor zowel omgevingsmanagement als stakeholder management kun je dus bij mij terecht. Dankzij mijn jarenlange ervaring in diverse rollen bij uiteenlopende projecten, weet ik van elk project een succes te maken. Wil je graag mij inschakelen als omgevingsmanager en/of stakeholdermanager? Neem dan vooral contact met mij op, want ik leer je graag beter kennen! Ook voor meer informatie mag je uiteraard contact met mij opnemen. Ik vertel je namelijk graag meer over mijzelf, mijn ervaring en werkwijze.