Omgevingsmanagement
en Stakeholdermanagement

Schijven - overleg - stakeholders

Omgevingsmanagement

Ontzorgen en organiseren als rode draad. 

Zorgen dat projecten efficiënt verlopen, iedereen op de hoogte is, alles op de juiste plek staat zodat het project voorspoedig kan worden uitgevoerd. 

Kijken naar de best mogelijke oplossing voor alle partijen. Een project is vaak best ingrijpend, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering, intern maar zeker ook extern. 

Wat er rondom het project speelt maakt het vaak nog veel complexer, met tegenstrijdige belangen en invloeden. Zover mogelijk is het mooi als je de taart kan vergroten.  

Raakvlakken intern/extern beheersen, overzicht hebben en houden gedurende de voorbereiding en de uitvoering. Processen en structuur aanbrengen zodat je uiteindelijk iedereen ‘mee’ krijgt en samenwerkt.

Stakeholdermanagement

De definitie van stakeholdermanagement is het in goede banen leiden van de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden bij een project of een organisatie. Voorbeelden van stakeholders zijn medewerkers, aandeelhouders, belangengroepen, de overheid en klanten. 

Stakeholdermanagement, belang en invloed in kaart brengen (intern/extern)

Het gaat niet alleen om wat er binnen de bouwhekken gebeurt, nog belangrijker is vaak wat er daarbuiten speelt. Alle neuzen dezelfde kant op zodat er geen onnodige vertraging ontstaat. 

Ik bekijk het project van alle kanten, met verschillende brillen en kijk vooral naar de mens. 

 

Bouwplaats - omgevingsmanagement